Misje i Wyprawy

W tym dziale można znaleźć aktualną listę misjonarzy, czyli osób mogących przeprowadzić Ci misję. Tutaj także można zamieścić zgłoszenie po misję oraz sprawdzić, kto takowe złożył.

Misje i Wyprawy

Postprzez Lodomir » 11 mar 2015, o 23:50

Obrazek
Na Shinobi War wyróżnić możemy szereg misji, których podział występuje ze względu na stopień trudności oraz możliwe do uzyskania wynagrodzenie za ich pomyślne wypełnienie. Poniżej zamieszczam kategorie misji wraz z ich krótkim opisem. Przypominam także, że na Shinobi War, każda misja jest fabularna i tym samym przeprowadzana jest z udziałem gracza w prawdziwych lokacjach (co wiązać się może niejednokrotnie z założeniem odpowiedniego tematu na potrzeby misji przez prowadzacęgo).
Notka: Jednocześnie MG może prowadzić do czterech misji w swoim przydziale. Do limitu tego liczą się wyprawy i eventy. Pójście gracza na urlop nie zwalnia slota prowadzącemu!
Notka 2: Gracz może wykonać maksymalnie 3 misje pod rząd, nie odbywając fabularnej przerwy na odpoczynek i np. rozmowę z innym graczem. Każda następna będzie kończyć się wizytami w szpitalu, przemęczeniem, lub w przypadku absolutnego spamu - nawet permanentnymi osłabieniami postaci.
Notka 3: Od misji rangi B/wypraw C włącznie, prowadzący ma obowiązek stworzyć i wstawić KP przeciwnika w poście rozpoczynającym konfrontację i umieścić ją w spoilerze i uhide, do wyłącznego wglądu administracji. Podobnie z formatką jutsu, gdy NPC jakiegoś używa, tym razem niezależnie od rangi misji/wyprawy.
Notka 4: Jeśli w misji formą wynagrodzenia jest też/lub jakiś przedmiot, który ma swoją pieniężną wartość ryo na forum, trzeba pamiętać, by ten sposób "zapłaty" za misję nie przekroczył wartości pieniężnej przypisanej do konkretnej rangi wykonanej misji.
Notka 5: W tworzeniu fabuł misji użyteczna może okazać się wiedza z tego tematu, w którym ujęta jest kultura prowincji i realia.
Notka 6: Obowiązuje zakaz dzielenia misji o określonym początku zadania, na dwie misje tej samej rangi, dotyczące wciąż tego samego, jednego zadania. W razie wątpliwości o możliwości takiego podziału, należy skontaktować się z kimś z Administracji lub Moderacji.
Notka 7: ZAKAZANE JEST UŻYWANIE KOSTEK W MISJACH I JAKIEJKOLWIEK FORMY LOSOWOŚCI.


Obrazek
Event - jest to globalne wydarzenie o najwyższym priorytecie znaczeniowym zarówno dla klanów i szczepów jak i bezklanowców. Charakter wydarzeń w nim się odbywających może mieć wpływ na każdego gracza oraz środowisko w którym się porusza. Wydarzenia tego rodzaju zazwyczaj będą przeprowadzane przez Administrację bądź specjalnie do tego oddelegowane osoby. Ponadto czas ich trwania jest niezależny od innych rodzajów misji oraz działań poszczególnych graczy. Jedynie wypełnienie celu eventu jest w stanie go zakończyć.

Misje grupowe - Są to misje wykonywane przez 3 i większą liczbę osób. Zazwyczaj taka misja odbywa się w gronie kilku graczy oraz przez osobę prowadzącą misję. Misje grupowe mogą być (tak jak te zwykłe) przeprowadzane od Misji D do [Misji S]. Należy pamiętać o dostosowaniu liczby przeciwników do liczby uczestników misji, tak aby misja trzymała odpowiedni poziom trudności, przy czym maksymalne PH przeciwników nie może przekraczać tego podanego jako maksymalne dla danego poziomu misji (e.g. 800 PH dla misji C). W zależności od ilości uczestników oraz rodzaju misji każdy z graczy powinien napisać minimalną ilość postów jaka przypadałaby na niego w trakcie indywidualnych misji. Przykładowo w trakcie grupowej [Misji D] minimalna ilość postów wynosi 15. Normalnie dzieliłoby się to między sędziego, a uczestnika po połowie (misjodawca 8 postów, uczestnik 7 postów). W związku z tym, że dochodzi kolejny gracz minimalna ilość postów przedstawia się następująco (misjodawca 8 postów, pierwszy uczestnik 7 postów, drugi uczestnik 7 postów, co daje łącznie 22 posty itd.). Dzięki wydłużeniu liczby minimalnej ilości postów, nadal możliwe jest rozwinięcie wątku misji, pomimo uczestnictwa kolejnego gracza.
Nagroda za przeprowadzenie misji: W zależności od prowadzonego rodzaju misji (od [Misja D] do [Misji S]) + dodatkowe 30% za każdą jedną osobę (czyli w przypadku 2 osób dostajemy 30% więcej wynagrodzenia, w przypadku 3 - 60%)
Nagroda za odbycie misji (dla gracza): Każdy gracz otrzymuje ten sam przedział nagród, których wysokość zależna jest od rodzaju misji oraz dodatkowe PH zależne od ilości osób i rangi misji:
Misja D - Dwie osoby: 4 PH + 2 PH za każdą kolejną
Misja C - Dwie osoby: 8 PH + 4 PH za każdą kolejną
Misja B - Dwie osoby: 12 PH + 6 PH za każdą kolejną
Misja A - Dwie osoby: 16 PH + 8 PH za każdą kolejną
Misja S - Dwie osoby: 20 PH + 10 PH za każdą kolejną

Misje wojenne - specjalny rodzaj misji możliwy do wykonywania jedynie podczas Wojny - okresu na forum w którym ścierają się ze sobą dwa bądź więcej Rodów. Misja taka posiada większy stopień trudności i daje więcej PH, zarówno dla prowadzącego jak i dla gracza biorącego udział. Niezwykle ważnym jest w nich spójność fabularna i powiązanie z aktualnie trwającym konfliktem, w związku z tym nie każdy misjodawca jest uprawniony do przeprowadzenia takowej. Wymagana jest też konsultacja z fabularną częścią Administracji. Zasady obowiązujące na nich spisane są w osobnym temacie.

Misja rangi D - jest to najprostszy rodzaj misji, który polegać może na trywialnych czynnościach takich jak sprzątanie, zbieractwo czy też zwyczajna pomoc w działalności mieszkańców waszej prowincji. Ten rodzaj misji zazwyczaj jest przekazywany osobom o randze Dōkō, gdyż nie wiąże się z jakimkolwiek zagrożeniem ich własnego życia. Misje tego rodzaju może przeprowadzać każdy gracz gdyż nie wiąże się to z większym zaangażowaniem obu stron.
Wymagania: Minimum 15 postów (na dwie osoby - 8 gracz, 7 gm)
Nagroda za przeprowadzenie misji (dla misjodawcy): 10 PH, 250 ryo
Nagroda za odbycie misji (dla gracza): 20 PH, 250 ryo

Misja rangi C - kolejny przykład łatwiejszy misji, do których oddelegowywani są zazwyczaj Akoraito danego rodu bądź prowincji. Misje tego rodzaju wiążą się niejednokrotnie z potrzebą posłannictwa ważnych informacji do sąsiednich osad, albo też ochraniania podróżnych. W trakcie misji napotkać można na pułapki, bandytów jak i inne mało wymagające przeszkody. W skrajnych przypadkach postać może nawet zginąć. Misje tego rodzaju mogą prowadzić jedynie osoby do tego oddelegowane.
Wymagania: Minimum 30 postów/2 strony (na dwie osoby - 15 gracz, 15gm)
Nagroda za przeprowadzenie misji (dla misjodawcy): 25 PH, 500 ryo
Nagroda za odbycie misji (dla gracza): 50 PH, 500 ryo
Maksymalna liczba PH przeciwnika w przypadku konfrontacji: 800 PH

Misja rangi B - tym razem mamy do czynienia z misją, która wymaga od nas pełnego zaangażowania, gdyż naszymi przeciwnikami są wyszkoleni Akoraito jak i też Sentoki, a więc osobnicy, którzy odebrali nauki sztuki shinobi. Tym samym każde roztargnienie bądź nieuwaga gracza skończyć się może śmiercią postaci. Przykładem misji o takim priorytecie może być np. pomoc niesiona obleganej osadzie bądź poszukiwania zaginionych członków klanu. Misje tego rodzaju mogą prowadzić jedynie osoby do tego oddelegowane.
Wymagania: Minimum 45 postów/ 3 strony (na dwie osoby - 22 gracz, 23 gm)
Nagroda za przeprowadzenie misji (dla misjodawcy): 45 PH, 650 ryo
Nagroda za odbycie misji (dla gracza): 90 PH, 650 ryo
Maksymalna liczba PH przeciwnika w przypadku konfrontacji: 1400 PH

Misja rangi A - misje wysokiego priorytetu zlecane zazwyczaj przez władze rodów danych prowincji. Misje tego rodzaju wiążą się z zagrożeniem życia i wymagają od gracza przewidywania podjętych przez siebie decyzji. Tego rodzaje misje opierać się mogą na poszukiwaniu oraz wydawaniu kar śmierci na zdrajców danego rodu, bądź infiltrowaniu nieznanych terenów bądź wrogich prowincji. W trakcie misji na swojej drodze napotykamy wyszkolonych Sentoki, a nawet Kogō, dlatego też doradza się wybierać na takie misje mając rangę co najmniej Sentoki, a najlepiej Kogō(. Misje tego rodzaju mogą prowadzić jedynie osoby do tego oddelegowane.
Wymagania: Minimum 60 postów/ 4 strony (na dwie osoby - 30 gracz, 30 gm)
Nagroda za przeprowadzenie misji (dla misjodawcy): 70 PH, 850 ryo
Nagroda za odbycie misji (dla gracza): 140 PH, 850 ryo
Maksymalna liczba PH przeciwnika w przypadku konfrontacji: 2650 PH

Misja rangi S - misje o najwyższym priorytecie, zlecane są odgórnie przez władze prowincji. W trakcie nich niejednokrotnie musimy stawiać na szali życie naszych postaci, dlatego też osoby, które zdołają wypełnić takie misje cieszą się szacunkiem wśród swoich współbratymców. W trakcie misji napotykamy na liczne pułapki, zagadki, a także świetnie wyszkolonych przeciwników odpowiadających randze Kogō. Przykładami takich misji mogą być np. próby pozyskania informacji o tajemnicach danego rodu, wyeliminowanie wrogiego przywódcy, albo schwytanie Bijuu. Misje tego rodzaju mogą prowadzić jedynie osoby do tego oddelegowane. Udział w tego typu misjach, ze względu na ich poziom trudności, zaleca się jedynie Kogō( lub Seininom.
Wymagania: Minimum 75 postów/ 5 stron (na dwie osoby - 37 gracz, 38 gm)
Nagroda za przeprowadzenie misji (dla misjodawców): 100 PH, 1100 ryo
Nagroda za odbycie misji (dla gracza): 200 PH, 1100 ryo
Maksymalna liczba PH przeciwnika w przypadku konfrontacji: 4250 PH

Przejęcie misji i wynagrodzenie:
 • Jeśli któryś gracz weźmie urlop podczas wykonywania bądź prowadzenia misji, jest zobowiązany do poinformowania o tym resztę osób związanych z misją. To samo tyczy się jakiejkolwiek dłuższej nieobecności.
 • Przejęcie misji przez innego prowadzącego może nastąpić wyłącznie z inicjatywy gracza, w sytuacji kiedy prowadzący nie odpisał przez przynajmniej 3 dni od posta gracza (wpisanie urlopu przez prowadzącego nie blokuje możliwości zmiany misjodawcy).
 • W przypadku przejęcia czyjejś misji, wynagrodzenie dla prowadzącego, który tę misję rozpoczął, przepada. Wyjątek stanowią sytuacje, w których prowadzący, pomimo sytuacji losowej wymuszającej na nim zdanie misji, polubownie rozwiązał sprawę z graczem (rozsądzane przez administrację), otrzymuje wtedy szczątkowe wynagrodzenie. Poza wspomnianym wyjątkiem, wynagrodzenie przechodzi na konto osoby, która misję przejęła. W przypadku, w którym osoba przejmująca napisała niewielkie ilości postów w misji (przykładowo - 2 posty kończące w misji C), wynagrodzenie dla takiego MG jest niepełne.

W przypadku niepowodzenia:
 • PH za misje, w których umarłeś i nie wykonałeś zadania - brak.
 • PH za misje, w których nie wykonałeś zadania, ale przeżyłeś - tak, ale częściowe.
 • PH za wyprawy, w których coś się działo, ale umarłeś - tak, chociaż trochę.
 • PH za Eventy - wyceni prowadzący/administracja

Wskazówki dotyczące dobierania siły przeciwników:
 • Maksymalna liczba PH przeciwnika w przypadku konfrontacji odnosi się do walki z jednym przeciwnikiem. Jeżeli w starciu przewidziana jest większa liczba przeciwników, to należy ich siłę dostosować tak, aby wyzwanie było porównywalne do tego w przypadku pojedynczego rywala.
 • W przypadku dwóch przeciwników o podobnej ilości PH, zalecane jest dobranie ich siły tak, żeby łączna suma ich PH wynosiła około 25% więcej względem wartości podanych w opisie misji/wyprawy danej rangi. Na przykład: w misji C z dwoma przeciwnikami łączna pula PH wynosi maksymalnie 1000, przy czym obaj przeciwnicy powinni być na zbliżonym poziomie (czyli bez sytuacji, w której jeden ma 800, a drugi 200 PH).
 • W przypadku trójki przeciwników łączna suma PH może wynosić około 40% więcej, przy czym jeden z tej trójki powinien być silniejszy od pozostałych i posiadać około 50-70% PH, które miałby pojedynczy przeciwnik (bazowa wartości dla danej rangi misji). Na przykład: w misji B z trzema przeciwnikami łączna pula PH wynosi maksymalnie 1960, z czego PH jednego przeciwnika wynosi około 700-980, a reszta z łącznej puli przypada dwóm pozostałym. Lepiej, żeby ci pozostali już mieli zbliżoną ilość punktów między sobą.
 • W przypadku większej liczby wrogów łączna suma PH może się zwiększać, ale należy zachować zasadę, w której jeden przeciwnik jest silniejszy. Ten zabieg ma na celu uniknięcie sytuacji, w której to pula punktów zostaje za bardzo rozbita na wielu przeciwników, którzy nawet w grupie nie będą stanowić dużego zagrożenia dla rozwiniętej postaci.
 • Oprócz głównego przeciwnika (lub przeciwników) mogą również pojawić się słabi pomagierzy, ale ich należy traktować jako osoby z reguły nieobeznane w sztukach shinobi i o statystykach na poziomie pierwszego progu. Trzeba jednak brać poprawkę na to, że stanowią dodatkowe utrudnienie, dlatego dodając ich można nieco obniżyć pulę PH głównego przeciwnika. Dotyczy to przede wszystkim misji niskich rang, w których to nawet zwykłe zbiry mogą robić różnicę.
 • Przy ocenie wyzwania warto brać też uwagę na inne czynniki. Trudny teren, niesprzyjająca dla gracza sytuacja, z góry założona zasadzka niemożliwa do wcześniejszego dostrzeżenia – wszystkie te rzeczy mogą być powodem do lekkiego obniżenia PH przeciwnika względem maksymalnej wartości.
 • W przypadku pomocy w postaci NPC po drugiej stronie należy zwiększyć liczbę i siłę wrogów tak, aby większe wyzwanie kompensowało się z otrzymanym wsparciem.
 • Nie warto celowo zwiększać puli tylko dlatego, że postać gracza jest silna. Lepiej jest dodać urozmaicenia lub przeszkody np. w postaci niestandardowego pola walki, konieczności pojmania przeciwnika żywcem lub podjęcia trudnej moralnie decyzji.
 • Nie powinno się również modyfikować konceptu na przeciwnika po zobaczeniu KP gracza.
 • W misjach grupowych należy zwiększyć liczbę przeciwników zamiast zwielokrotniania puli PH jednego rywala. Możliwe jest lekkie przekroczenie limitu, ale z umiarem i stosując się do pozostałych wskazówek.
 • Postacie przeciwników powinny być zbudowane tak, aby ich statystyki były zgodne z panującym systemem. Należy zwrócić uwagę na wymogi minimalnych wartości wytrzymałości oraz percepcji wynikających z zależności między statystykami oraz zachowanie minimalnej wartości percepcji do nadążania za własnym reberu, jeżeli takowe się posiada. Nie zalecamy przy tym do robienia skrajnych buildów postaci, mających na celu wykręcenie jak największej wartości atrybutu lub rangi dziedziny, szczególnie jeśli mowa o misjach niższych rang.
 • Ekwipunek przeciwników powinien być dobrany z zachowaniem rozsądku i umiaru. Wybuchowe notki czy pigułki żywnościowe nie powinny być na porządku dziennym w misjach niższych rang.
 • Techniki zakazane u przeciwników mogą występować jedynie na wyprawach rangi A (zakazane do rangi A) oraz S.
 • Zwierzęta liczymy na wzorze samurajów (czyli na mniejszych kosztach statystyk fizycznych).

Ogólne wskazówki dotyczące prowadzenia misji:
 • Na forum nie rzucamy kostkami, ponieważ nie ma na to żadnej mechaniki. Rezultaty akcji podejmowanych przez postaci graczy powinny być oceniane na podstawie umiejętności postaci oraz danej sytuacji.
 • W każdej misji poza rangą D musi pojawić się ryzyko dla postaci graczy. Jeżeli postać gracza wykaże się sprytem i zmyślnie ominie zagrożenie, to misja nie musi zakończyć się walką, ale takie przedsięwzięcie musi wynikać z akcji gracza i być obarczone ryzykiem niepowodzenia.
 • Zachęcamy do zachowania rozsądnych proporcji w misji - największa część przygody powinna przypadać na jej rozwinięcie. Lepiej jest unikać sytuacji, w której gracz poznaje cel swojego zadania dopiero w połowie całej misji.
 • Dobrze jest orientacyjnie oszacować, ile poszczególne etapy zadania mogą zająć graczowi, żeby nie przedobrzyć z długością trwania misji i wykroczyć znacząco poza limit. Jeżeli misja ma być bogata w wydarzenia lub cele do zrealizowania, lepiej mniej istotne elementy misji potraktować zwięźle. Nie trzeba rozwlekać podróży na kilka kolejek, jeżeli i tak zostało założone, że podczas wędrówki nic się nie wydarzy i chodzi jedynie o dotarcie do kolejnej lokacji.


Obrazek

Wyprawa jest to podkategoria misji. Trudniejsza od zwykłych misji, ale oferująca znacznie większe profity po jej pomyślnym zakończeniu. Nagrodami mogą być rzeczy wyjątkowe i rzadkie - zakazane techniki, Umiejętności Nabyte, artefakty albo też Umiejętności Wspomagające. Wszystko to, co nie jest do zdobycia standardowymi metodami i co stanowi potężne wzmocnienie naszej postaci. Ze względu na ogromny potencjał do wzmocnienia postaci i tym samym wpływ na rozgrywkę, Administracja ściśle kontroluje odbywanie wypraw. Dodatkowo z uwagi na ich stopień trudności i wysiłek ze strony prowadzącego i gracza, wyprawy rządzą się kilkoma dodatkowymi zasadami względem misji i są inaczej traktowane na wielu płaszczyznach.

 • Aby móc wyruszyć na wyprawę konieczne jest poproszenie Administracji o zgodę. Należy napisać w tym temacie. Pozwolenie wydawane jest na podstawie spełnienia wymagań, aktywności gracza, jego stażu, ilości wspomagaczy posiadanych przez postać. Brane pod uwagę są też inne czynniki.
 • Na wyprawę nie można iść ot tak, po nic. Cel musi być jasno sprecyzowany i musi być nim coś konkretnego.
 • Wyprawa powinna być związana bezpośrednio z powodem dla którego się na nią idzie. Przykładowo wyprawy po UN powinny stawiać gracza przed wyzwaniem odpowiadającym korzyściom płynącym ze zdobycia danego wzmocnienia.
 • Czasami przedmioty tworzone w Kuźni przez graczy albo też WT mogą mieć nałożone przeprowadzenie wyprawy po w celu ich znalezienia/kupna/opracowania.
 • Wyprawy mogą mieć rangę C wzwyż.
 • Minimalna długość wypraw (w postach) jest zwiększona w stosunku do misji danej rangi o dodatkowe 12 postów (podzielonych po równo na gracza i prowadzącego).
 • Wynagrodzenie za wyprawę dla gracza odpowiada wynagrodzeniu misji tej samej rangi co wyprawa. Prowadzący mają swój własny przelicznik. Bonusy za misję grupową aplikują się do wyprawy grupowej. Osoby, które idą z kimś na wyprawę również dostają standardowe wynagrodzenie jak za misję tej samej rangi.
 • PH przeciwników na takiej misji są zwiększone o 600 PH w stosunku do misji tej samej rangi. Dodatkowo przeciwnicy zawsze posiadają PH w okolicach progu maksymalnego.
 • Aby uzyskać zgodę na kolejną wyprawę, użytkownik musi odczekać minimum 3 miesiące czasu rzeczywistego od skończenia poprzedniej, nim będzie mógł ubiegać się o zgodę na wyruszenie na kolejną.


Ukryty tekst. Treść widoczna tylko dla autora wpisu.
Obrazek
Lodomir patrzy i nie wierzy
Avatar użytkownika

Lodomir
Support
 
Posty: 1627
Dołączył(a): 10 cze 2015, o 00:41
Wiek postaci: 0
Ranga: Miś uszatek
Krótki wygląd: -
Widoczny ekwipunek: -
Link do KP: -
GG/Discord: Michu#5925
Multikonta: Kuroi Kuma

Powrót do Misje

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość