Ranga postaci

Ranga postaci

Postprzez Defrevin » 11 mar 2015, o 21:44

Obrazek
Ustalenie ogólnoświatowych rang miało miejsce na I Kongresie Wielkich Rodów. To na nim zdołano ustalić pewne standardy, które miały ułatwić komunikację wewnątrz jak i na zewnątrz rodu. Miały one świadczyć o sile jednostki oraz normalizować armię i hierarchię w niej po kataklizmie wywołanym przez Antykreatora. Jak jest dziś? Rangi to symbol nie tyle siły, co zaufania, jakim jednostka cieszy się wśród swoich rodaków jak i przede wszystkim lidera. Jest wyznacznikiem oddania klanowi oraz sprawności bojowej. Awans to nie tylko honor dla ninja, ale również liczne przywileje z tym związane jak i nowe obowiązki.

Jak działa awans postaci?
 • Awans możliwy jest jedynie poprzez bezpośrednie spotkanie z liderem. Zazwyczaj odbywa się on w gabinecie lidera, w siedzibie klanu/szczepu.
 • Prośbę o awans należy wystosować w prośbach do administracji z uzasadnieniem, dlaczego postaci awans się należy i czym się wykazała.
 • Awans może zostać odmówiony przez lidera bądź odroczony w czasie w niektórych przypadkach.
 • W przypadku jednostek znacznie wykraczających poza ramy swojej rangi i o jednej wyżej, możliwe jest awansowanie nawet o kilka szczebli jednocześnie. Wymagane jest przy tym osobiste sprawdzenie przez Shirei-kana, a sama ranga nie zapewnia wszystkich przywilejów z niej płynących, takich jak nietykalność. Taki ninja jest też znacznie bardziej kontrolowany, przez co nawet najmniejsza pomyłka może skutkować degradacją.
 • Każdy Wyrzutek może ubiegać się o dołączenie do dowolnego rodu bądź szczepu.
 • Awansowanie postaci od Akoraito (włącznie) przynosi jej sławę. W zależności od poziomu awansu oraz udzielania się postaci w klanie, przysługują za niego różne ilości punktów lokalnych bądź nawet prowincjonalnych.
 • Awans otrzymuje się za zasługi fabularne. Wliczają się do nich:
  • misje na rzecz rodu,
  • misje, na których zdobywamy cenną wiedzę dla rodu,
  • udział w eventach,
  • branie udziału w wojnach klanowych,
  • przyniesienie chwały swojemu klanu (np. poprzez zajęcie wysokiego miejsca w turnieju),
  • samodoskonalenie się jako ninja, wzmacniając potencjał militarny klanu (np. wyprawy).
 • Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na awans jest dostarczanie istotnych informacji dla swoich pełnomocników albo cennych przedmiotów (np. artefaktów czy zwojów z technikami). Artefakty i zwoje pozostają potem w posiadaniu osoby, która je zdobyła z zastrzeżeniem braku wynoszenia ich poza granice kraju. Lider może zażądać zwoju z technikami na przechowanie w bezpiecznym miejscu. Można je pozyskiwać uczestnictwem w ważnych wydarzeniach, wyprawami, a także drogą fabularną, przy czym techniki ograniczone są głównie do wypraw. W zależności od wagi informacji/przedmiotu możliwe jest pominięcie niektórych wymagań do awansu, a nawet awans natychmiastowy.
Ważne: Samurajowie posiadają osobny system rang, opisany dokładnie w TYM temacie.

Ważne 2: Aby zdobyć zakazaną technikę klanową należy złożyć podanie w prośbach do administracji. Należy spełnić wymagania techniki przed złożeniem takiego podania, czyli mieć przynajmniej otworzoną dziedzinę na poziomie, na którym znajduje się technika, której chcemy. Na to, czy otrzymamy zgodę, wpływa głównie rozgrywana fabuła, czyli wspomniane w "jak zdobyć rangę?" czynniki oraz aktualna pozycja w klanie. Wyrzutek może otrzymać zwój z techniką wyłącznie poprzez wyprawę.

Degradacja rangi
Postać może zostać zdegradowana z rangi w ramach kary za działanie na niekorzyść klanu. Wliczają się w to czyny takie jak celowe i świadome szkodzenie klanowi, niszczenie jego mienia, szkodzenie mieszkańcom jak i innym ninja, brak godnego reprezentowania rangi (zniesławienie, ośmieszenie, jawna krytyka wobec klanu i lidera, itd.) bądź nadużywanie władzy do celów prywatnych. Wszelkie wpisy do Bingo mogą znacząco wpłynąć na degradację (lecz nie muszą, jest to kwestia indywidualna). Dotyczy to zarówno obszaru ziemi klanu, na którym służymy jak i poza jego granicami. Przypadki degradacji są rzadko stosowane w ramach upomnienia i doprowadzenia jednostki do porządku. Po udowodnieniu, że kara zadziałała, postać może znów ubiegać się o przywrócenie na poprzednią rangę. Wymaga to spełnienia (na nowo) wymagań awansu, czyli wykonania misji.


Dōkō (Uczeń) | Wyrzutek D
Jest to początkujący ninja, który dopiero stawia swoje pierwsze kroki w brutalnym świecie Shinobich. Dōkō dopiero zaczyna poznawać tajniki sztuki ninja, odkrywa swoje możliwości i drzemiący w sobie potencjał. Są oni często szkoleni przez swoich rodziców, niektórzy mają swojego sensei, pod którego okiem są rozwijani, a jeszcze inni zostają samoukami. Dōkō stanowią większość klanu i jako najniżsi rangą są zobowiązani podporządkować się niemal każdemu ninja oraz przyjąć od niego rozkazy. Mimo to stoją nadal wyżej w hierarchii od prostych ludzi, co jest ich przywilejem. Niektórzy włączani są do straży miejskiej bądź wykonują dla nich zadania. Ze względu na to, że Dōkō uważani są za nieopierzonych żółtodziobów, mogą sobie pozwolić na o wiele większą swobodę zachowań więcej się im wybacza, ale też nie posiadają takiego poparcia klanu.

Ważne: Ranga przyznawana na początku każdemu Ninja.


Akoraito (Akolita) | Wyrzutek C
Akoraito to podstawowa jednostka bojowa klanu. Są to zwykle dojrzalsi wojownicy, choć zdarzają się również przypadki, gdy rangę tą piastują ludzie młodzi, którzy zdążyli się już wykazać swoim intelektem i umiejętnościami. Akoraito posiada lepsze wyobrażenie o świecie i ma szersze pojęcie dotyczące sytuacji politycznej, ekonomicznej jak i militarnej na świecie. Wojownik o tym potencjale zdaje już sobie sprawę ze swoich słabości, dlatego też stara się je ukrywać i zwykle nie prowokować niebezpiecznych sytuacji. Wstąpienie na rangę Akoraito wiąże się z większymi przywilejami jak i obowiązkami, przez co również bardziej spogląda się tej jednostce na ręce. W przeciwieństwie do Dōkō, w razie krytycznej sytuacji, Akoraito może już liczyć na wsparcie klanu. Zyskują oni również posłuch u straży, niektórzy z nich zostają nawet Kapitanami straży.

Jak zdobyć rangę?
 • 3x Misja C,
 • Osiągnąć sumę 1000 PH,
 • Ponadto odbyć rozmowę z Shirei-kanem Klanu/Szczepu (nie dotyczy Wyrzutków),
 • Wyrzutek po przekroczeniu progu 1200PH automatycznie awansuje na ten poziom.


Sentoki (Bojownik) | Wyrzutek B
Jednostka ta wykazuje się już większą siłą bojową i nie jest tak liczna jak jej poprzednik. Sentoki specjalizuje się w wybranej przez siebie dziedzinie ninja i posiada zadatki na potężniejszego wojownika. Osoba ta miała szansę wykazać się już w wielu walkach i misjach. Sentoki dostaje ważniejsze misję o konkretnym charakterze i często wysyłany jest poza granice swojej prowincji. Czasami zdarza się też, że osoba o takim tytule bierze na siebie obowiązek wyedukowania jakiegoś Dōkō w celu ukształtowania go i przekazania mu ciężko nabytej wiedzy i zdolności. Jednostki na tym poziomie stają się już wzorcowymi ninja swojego klanu. Są zobowiązani do przestrzegania klanowych ideologii, czynnego wspomagania klanu jak i stawiania się natychmiast w przypadku wojny czy wezwania przez wyższych rangą. Podczas wojny są zobowiązani do natychmiastowego zabezpieczenia terenów wojennych i granicy. Strata jednostki na tym poziomie jest bolesna dla klanu, co sprawia, że zyskują oni poparcie samego lidera. Kiedy Sentoki przebywa na terenie innej prowincji, traktowany jest również ze szczególnym szacunkiem, by nie obrazić reprezentanta innego rodu.

Jak zdobyć rangę?
 • 5x Misja C,
 • 3x Misja B,
 • Osiągnąć sumę 1800 PH,
 • Ponadto odbyć rozmowę z Shirei-kanem Klanu/Szczepu (nie dotyczy Wyrzutków),
 • Wyrzutek po przekroczeniu progu 2100PH automatycznie awansuje na ten poziom.


Kogō (Weteran) | Wyrzutek A
Potężna i nieliczna jednostka bojowa klanu, która swoją potęgą przyćmiewa szeregi Sentoki. Osoba o tej randze posiada świetne rozeznanie w sytuacji na świecie, wie co może i czego nie jest w stanie osiągnąć. Zna swoje słabości i silne strony. Kogō posiada ogromny repertuar technik i zdolności, które czynią z niego wybitną jednostkę, która jest ceniona zarówno w osadzie jak i poza granicami prowincji. Jego zdolności pozwalają na wysyłanie go na niebezpieczne misje. Siła Kogō jest też poniekąd jego wadą, gdyż czyni to z niego potencjalny cel, którego wyeliminowanie przysłużyłoby się sąsiednim prowincjom i niechętnym sąsiadom. Są to jednostki o bardzo wysokim potencjalne bojowym jak i silnie oddane klanowi. Stawiane są przed nimi bardzo wysoki wymagania reprezentacji klanu i często są im nadawane misje od samego lidera. W przypadku wojny przejmują dowodzenie i organizują pozostałych ninja pod swoją komendą. W razie pojawienia się Seinina są zobowiązani do wykonywania jego poleceń. Kogō, przez swoje liczne talenty i znajomość obyczajów ninja, często biorą pod swoje skrzydła do kilku Dōkō. Są oni szkoleni i edukowani z zakresu wartości wyznawanych przez Ród, technik bojowych, sytuacji geopolitycznej na świecie, a także dyscyplinowani w przypadku popełnienia przez nich błędu w sztuce.

Jak zdobyć rangę?
 • 5x Misja B,
 • 3x Misja A,
 • Osiągnąć sumę 3500 PH,
 • Wziąć udział w dużym wydarzeniu,
 • Ponadto odbyć rozmowę z Shirei-kanem Klanu/Szczepu (nie dotyczy Wyrzutków),
 • Wyrzutek po przekroczeniu progu 3900PH automatycznie awansuje na ten poziom.


Seinin | Wyrzutek S
Najwyższa ranga w rodzie osiągana jest przez pojedyncze, wybitne jednostki, które osiągnęły pełen potencjał w dziedzinach zarówno bojowych, jak i umysłowych. Oczekuje się od nich stałego zaangażowania w politykę wewnętrzną jak i zagraniczną. Podstawami wartości dla Sennina są: wierność klanowi, ciężka praca na jego rzecz i na jego względzie, a także oddanie liderowi. Zazwyczaj są to jednostki znane w innych prowincjach, które przeszły przez wiele walk, wymagających misji, a także posiadają rozległą wiedzę. Służą dobrą radą liderowi i często reprezentują swój ród w jego imieniu, gdy znajdą się poza granicami prowincji, a często też na jej terenach. Są ponad prawem. Sądzi ich jedynie lider i członkowie Rady. Seininowie są także nazywani "prawą ręką lidera". Stanowią filar dźwigający potęgę klanu i wraz z Shirei-kanem tworzą Radę - decyzyjny organ prowincji. Zdobycie tej rangi wiąże się przede wszystkim ze zdobyciem zaufania lidera, udowodnieniem oddania rodowi i osiągnięciu perfekcji w zakresie umiejętności bojowych.

Jak zdobyć rangę?
 • Osiągnąć sumę 5000 PH,
 • Wykonać misję rangi S związanej z dołączeniem,
 • Zostać Kogō swojego Rodu,
 • Seinin przysługuje wyłącznie za fabularne zasługi. Ranga ta jest do zdobycia tylko dla najbardziej zasłużonych, aktywnych graczy, biorących udział w eventach, znanych na arenie politycznej, które wykazały się w misjach oraz angażowały w życie swojego klanu,
 • Ponadto odbyć rozmowę z Shirei-kanem Klanu/Szczepu (nie dotyczy Wyrzutków),
 • Wyrzutek po przekroczeniu progu 5500PH automatycznie awansuje na ten poziom.


Ansatsu no ki (Sakki)
Tytuł specjalny dostępny tylko dla shinobi rangi Sentokiego, którzy wykazali się w swoim Rodzie i zyskali zaufanie Shirei-kana. Sakki zajmują się wykonywaniem tajnych zadań dla swego klanu, których nie można przekazać normalnym członkom Rodu. Jest to zazwyczaj przenoszenie wiadomości dla innych Rodów i ugrupowań, poszukiwanie uciekinierów, strzeżenie kogoś z ukrycia lub po prostu zabijanie celów wskazanych przez przywódcę. Często są to zadania moralnie dyskusyjne. Są to bardzo zaufane jednostki rodu, które wykazały się zarówno bojowością jak i dyskrecją. Stanowią trzon sił specjalnych i dla dobra wykonania zadania dla klanu są gotowi oddać życie. Sakki zazwyczaj żyją jak cienie - wszyscy o nich słyszeli, a jednak nic o nich nie wiadomo. Ludzie widma, którzy pojawiają się znikąd, robią co mają zrobić i znikają, zwykle bez żadnych konsekwencji.

Jak zdobyć rangę?
 • Zostać Sentokim swego Rodu,
 • Wykonać misję rangi B związanej z dołączeniem.


Shirei-kan (Lider)
Powyższa ranga stanowi tytuł ceremonialny osoby o randze co najmniej Kogō, która dostąpiła zaszczytu piastowania stanowiska Lidera swojego klanu. Uzyskać wiec tytuł Shinrei-kana mogą jedynie potężni, doświadczeni wojownicy, którzy niejednokrotnie z narażeniem życia stawali w obronie czci klanu i honoru swoich współtowarzyszy. Lider stanowi najwyższą władzę w klanie i to on właściwie przydziela członków swojej społeczności do konkretnych zadań. Osoby, które ubiegają się o tą rangę, muszą przedstawić swoją kandydaturę Radzie Klanu i przekonać ich do siebie. Warto wcześniej przygotować się i upewnić, że jesteśmy gotowi swoje życie oddać sprawom rodziny.
Jeśli masz ważną sprawę, pytanie lub potrzebujesz pomocy związanej z funkcjonowaniem forum, proszę wyślij do mnie prywatną wiadomość. Z chęcią zapoznam się ze sprawą i rozwieje wszelkie wątpliwości.
Avatar użytkownika

Defrevin
Założyciel Forum
 
Posty: 2121
Dołączył(a): 11 lut 2015, o 23:31
Wiek postaci: 0

Powrót do Mechanika rozgrywki

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości